Meer Heer

PROPHETIC ARCHIVES

Prophecy 2017

2017 is the Year of the Harvest, yes a year of increase and harvest in many areas of life. 2016 was the year of overflow and extravagant love, and many of the seeds that were sown in 2016 become the harvest of 2017. The Spirit of the Lord spoke to me that the overflow mindset will continue into 2017, Luke 6:38, so the key is to maintain a spirit of generosity in giving and love and forgiveness. Continue to live and to love at another level.

Prophecy 2016

The year of overflow. The Momentum of 2015 carried-over into 2016, and those who were Living the Dream in 2015 continued to see it happen into 2016. 2016 was a returning to your First Love, resulting in Overflow. This was the Church falling in love with Jesus all over again. Love and Blessings went together. Seeking the face of God first, and moved the hand of God. Jesus said, “If any man is thirsty let him come to me and drink.” Out of the drinking in of His Presence came the Overflow.

Karen's Vision

I was in prayer and had a vision from the Lord. (Dreams and Visions are part of the outpouring of the Holy Spirit. Acts 2:17-18) This vision felt all consuming, as though I was being swept away to a different place. At that time in history, some prominent church leaders had been publicly exposed for their sin, and there was a lot of mockery against the Church, and I was asking the Lord about this.

Meer Heer

Gegroet vurige minnaars van Jezus in Nederland en België. Ik dank God voor jullie en bid voor jullie en jullie natiën. Dat er een grotere opwekking zal komen en een machtige beweging van de Gods Geest door het land zal vegen en het de grootste oogst van zielen ooit, zal opleveren. Men heeft mij gevraagd wat ik geloof en ik geloof echt dat het DE tijd van oogst is voor degenen die bereid zijn uit te gaan in de velden, om Gods Liefde met anderen, te delen. Die boodschap heb ik...

2014 Het jaar van herstel en ontdekking

Inderdaad een vruchtbaar jaar

Terwijl ik aan het bidden was voor het woord van de Heer voor 2014 zag ik Twee Handen door de wolken heen breken en uitreiken over de aarde.
Handen spreken van kracht, de Kracht van God die zichtbaar wordt. Op Een Hand stond het woord „Herstel” en op de andere hand stond het woord „Ontdekking” Een hand reikte naar achteren en de andere hand reikte naar voren. Toen sprak de Geest van de Heer en zei „ het wordt inderdaad een vruchtbaar jaar”

2014 zal het jaar worden van Herstel en Ontdekking
Laat me eerst iets delen over het woord Herstel en hoe het toegepast kan worden op jou en de wereld. Dit was de Hand die naar achteren reikte. Er zal een belangrijke omwenteling komen in de wereldeconomie in 2014. De economieën van de USA, Europa, Canada en Mexico, om er maar een paar te noemen, zullen significante doorbraken zien in hun economie.De uitkomst ziet er positief uit en velen die bereid zijn om een risico te nemen zullen er van profiteren.

Herstel van dat wat verloren was
De Geest van de Heer sprak tegen mij dat er een „Herstel zal zijn van dat wat verloren is”. Dingen of personen die verloren waren zullen gevonden worden en teruggebracht worden naar hun rechtmatige plaats, positie of eigenaar. Als een profetisch teken, zullen velen verloren voorwerpen zoals ringen en horloges en munten terugvinden. Veel van wat verloren is in de grote recessie zal hersteld worden. Er is een zalving om „in te breken” en terug te nemen wat de duivel gestolen heeft. God zal goddelijke strategieën geven om herstel te brengen aan diegene die wachten op Hem. En de Heer geeft me 1 Samuel 30:8, wat God tegen David zegt is ook voor jou! „Achtervolg hen, je zult hen zeker inhalen en allen bevrijden.”

De genade en Liefde van God zal zo duidelijk zijn voor diegene die zich bekeerd hebben, over datgene wat ze kwijt geraakt zijn door hun eigen dommigheid of ongehoorzaamheid. Er zal veel teruggegeven worden aan hen. Joel 2:25,26

Ik zal u vergoeden de jaren, toen de sprinkhaan alles opvrat,..... je zult weer volop te eten hebben, meer dan genoeg en je zult de Naam van de Heer, je God prijzen, want ik heb wonderbaarlijk met jullie gehandeld.

Het verlorene zal gevonden worden.
Veel mensen zullen hun weg uit het doolhof vinden en zeggen; ik zie alles helder nu, want in het herstel zal verwarring verbroken worden. Er zal richting gegeven worden, geloof zal groeien. Veel mensen zullen kunnen aansluiten op hun doel in 2014.

Lazarus zal naar voren komen
Voor diegene die dachten dat het allemaal voorbij was, voor diegene die dachten dat het dood was, voor diegene die zeiden het is te laat nu, zal God zijn glorie laten schijnen. Ja, de doden zullen opgewekt worden in deze herstelfase, dode bedieningen zullen tevoorschijn komen uit de grotten en de graven en zullen voortgaan in kracht.
Hoop die verloren was zal nu teruggevonden worden. Verslavingen zullen gebroken worden in 2014. Dit is wat veel levens heeft vernietigd in de afgelopen jaren. Maar een Goddelijke uitwisseling naar een verslaving aan de „Allerhoogste” zal plaatsvinden. Er is een zalving om af te breken dat wat bindt en om vrij gezet te worden van bolwerken.

Een tijd van ontdekkingen is gekomen.
De Geest van de Heer zal je meenemen voorbij de grenzen van wat je weet en kent in 2014. Ieder jaar ontdekken we dat het universum veel groter is dan we ons hadden voorgesteld. Als de hemelen de Glorie van God verkondigen dan zullen de hemelen zelf onmetelijk groot zijn, oneindig, zoals de Glorie van God niet te meten is. Jou wereld staat op het punt om groter te worden, breek door naar de andere kant. Dit is een jaar om enorme sprongen te maken in kennis.

Velen zullen de waarheid vastgrijpen die ze niet eerder konden begrijpen. De creatieve kracht van God zal zichtbaar worden in vele wegen van kennis. De Glorie van de Heer zal geopenbaard worden en de Heiligen zullen deze nieuwe ruimtes van Glorie ontdekken in een constante golf van openbaring en dieper inzicht.! God breidt onze horizon uit in 2014 verder dan we kunnen beredeneren, als Zijn Glorie heel vaak door de regels en wetten van de wetenschap en natuur zal breken. 2014 zal een jaar zijn waarin onze gedachten omver geblazen zullen worden door uitvindingen en innovaties. Het is ook een tijd van Versnelling, een druk jaar waarin veel geopenbaard wordt, veel afgemaakt wordt als je verder gaat met de zaken van je Vader. Wetenschappelijke doorbraken zullen komen, technologische doorbraken zullen komen en medische doorbraken zullen komen. Dood en ziekte zal een klap uitgedeeld worden in 2014.! Een vruchtbaar jaar inderdaad!
De Geest van de Heer zegt, „ diegene die het zaad zaaien zullen de oogst binnenhalen, diegene die de grond verzorgen zullen oogsten de vruchten van de grond”!

Abba zal je vruchtbaar maken in 2014! 2014 is een Jaar van Toename. Abba zal je vruchtbaar maken in 2014. Er zijn Tijden van tekorten en Tijden van Overvloed genoemd in de bijbel. Je gaat nu binnen in de Jaren van Overvloed.!

Er zal een grote nadruk zijn op de vruchten van de Geest in 2014!
Als je in een winkel langs de groente en fruitafdeling loopt kijk je eerst naar de kwaliteit en pas daarna naar de kwantiteit. De kerk zal in 2014 gaan zien dat de Glorie van God zoals beschreven in Exodus 33:18-20, Exodus 34:5-7 in de eerste plaats gaat over Wie Hij Is voordat het gaat over Wat Hij Doet. Het reinigende vuur zal branden vanuit passie en liefde in 2014 om Gods mensen klaar te maken voor de kwaliteitsvruchten. En zo zullen de vruchten van de Geest, het karakter, worden benadrukt voor de Kracht. Het is belangrijker wie je bent dan wat je doet. Deze zuiverheid zal een verhoging van Kracht geven, door het Hart van God in Geest en Waarheid zichtbaar te maken. Het resultaat zal zijn de vruchten van Zijn Glorie, voor Zijn Glorie en door Zijn Glorie. We gaan een vruchtbaar seizoen in (handelingen 14:7) geloof het, beleid het en handel ernaar. Een tijd van toename en doorbraak is hier voor jou.

Je vraagt jezelf af: Hoe kunnen de woorden Herstel en Ontdekking toegepast worden op mijn leven en mijn omstandigheden?
Ik verklaar over jou dat 2014 een jaar van Herstel en Ontdekking zal zijn voor jou. Een vruchtbaar jaar, een jaar van vreugde die komt met de Oogst en Zijn Zichtbare Aanwezigheid en de wetenschap dat je geliefd bent door Hem

Mucho Agape,
Stephen Meyering


© | Designed & Developed by F.Hanina | Maintained by Landa Web & Graphic Design